Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2014

1496 8593
Reposted fromclerii clerii viasmutnazupa smutnazupa
1667 6d79
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa
3861 1414
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasmutnazupa smutnazupa
5436 23f3
Reposted fromscylla scylla viasmutnazupa smutnazupa
5458 b707
Reposted fromscylla scylla viasmutnazupa smutnazupa
9654 dc2b
0995 f5a7
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viasmutnazupa smutnazupa
Did you ever realize how much your body loves you? It’s always trying to keep you alive. It’s making sure you breathe while you sleep, stopping cuts from bleeding, fixing broken bones, finding ways to beat the illnesses that might get you. Your body literally loves you so much. It’s time you start loving it back.
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viasmutnazupa smutnazupa
1991 1cd6 500
Reposted fromscylla scylla viasmutnazupa smutnazupa
1294 1e5f
Reposted fromclerii clerii viasmutnazupa smutnazupa
1423 8b15
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
1458 4f93
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
Upadłam tak nisko, że marzę o życiu w kłamstwach, gdyż wydaje mi się, że jest znacznie mniej bolesne. Jest mi nijak, psuto, zbyt cicho, wciąż się zamartwiam czy mnie kocha, czy sobie tego nie wymyśliłam. Zdaje mi się, że ma mnie dość, chyba mnie już nie chce. Nie mogę mieć pretensji, jestem trudna, wymagam by złączał się ze mną w jedność, chronił przed mrokiem, strachem, bólem, rozczarowaniem, pustką, bylejakością, samotnością, moją psychozą. Chcę by był dla mnie, trwał ze mną, przy mnie. Chyba jest inaczej, tak na odpierdol, a mnie to nie zadowala ani trochę. Przy mnie trzeba się starać nieustannie, mówić ciepłym tonem i wciąż otwierać dla mnie swe ramiona, gdybym zechciała się w nie schować. Brak mi złudzeń, bo jest przykro, uświadamiam sobie, że niewiele znaczę, zbyt mało najwidoczniej, aby się starać. To nic, podniosę się, wstając odwrócę się w przeciwną stronę i pobiegnę przed siebie, może tam znajdę szczęście, jakieś ukojenie dla spuchniętych oczu i obolałej duszy.
— misiaczek95
Reposted frommisiaczek95 misiaczek95 viasmutnazupa smutnazupa

March 31 2014

1684 79c0 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaDOBRADUPA DOBRADUPA
1689 1c4d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaDOBRADUPA DOBRADUPA
5438 a478 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaDOBRADUPA DOBRADUPA
Reposted fromkamienie kamienie viaDOBRADUPA DOBRADUPA
6511 a034
Anthony Green, Circa Survive
Reposted byaddnowtoherefornowhereDOBRADUPAplugssjstrblcelebrationenjoythethingspiaeretjiveverylivingcreaturediesalonerusalkaa

March 30 2014

1265 6073
Reposted byinterpretujmniejakchceszcametrueoversensitiveduszka666lillepuppetnamehercarmensilmemarthaskamrsmuffincrunchpikkumyysectiondangelcherrytomorrowcosdziwnegomaaartynnnventigonicdostraceniazielarkanieuciekajbanshemrymrumrualaalaalaneonlilithFlavir4flowers-in-the-windowsoupdoupmiksotrofizmxsoclosebelieve17musialkelechocolatestrawberrryrimasiostsenicaWonderWoman13niczegoniezalujbryniamarvelaxcherrykisspunkahontazpiscescholerneloveolamikoariel3maladoroslaimpatientszokolattedianazetmissingyouOlsonekbesideyouspocziformyselfladybiiirdWonderWoman13Sekretny-Wachlarzmuladharanatorybadz-przy-mniepikkumyyrusalkadmiralarchivejaggalarwenan1murderer1OleLukojeprzemek2355gdysiemialoszczesciemotherofdragonsbakteryja
"Co czwarta osoba jest uzależniona od kofeiny. Co trzecia osoba pali papierosy. Co druga osoba jest nieszczęśliwie zakochana."
— jakie to przykre...
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl